Kullanım Şartları

BRİNGO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“sözleşme”) ve www.bringoapp.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, Bringo tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.
Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve yine tarafınızca verilen e-posta adresine gönderilecek e-postanın teyit edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme tüm kullanıcılar için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni kullanıcılar için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile, mevcut kullanıcılar için onaylandığı tarihte, yürürlüğe girecektir.

Madde 3 – Kapsam

Bringo, sizlere internet üzerinden ürün ve/veya hizmet satma ve/veya satın alma imkanı sunan sanal bir pazaryeri sağlamaktadır. Bringo, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir.
Bringo, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Hizmetler

Bringo tarafından verilen hizmetler kısaca;
1.
a. Yolculara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır.
b. Yolcu ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2.
a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Bringo, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve yolcuya Escrow Sistemi’ni sağlar. Yolcuya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar.
b. Escrow Sistemi kapsamında Bringo tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşme ve ekinde yer alan Escrow Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.
c. Escrow Sistemi’nin işleyişi aşağıdaki gibidir:

 1. Alıcı, ürün siparişi verdikten sonra, yolcular ilgili ürünü getirmek istedikleri fiyatı belirleyerek teklif atar.
 2. Alıcı, vermiş olduğu siparişe ilişkin yolculardan gelen fiyat tekliflerinden istediğini kabul eder.
 3. Alıcı, ürün ücretinin, yolcu komisyonunun ve Bringo hizmet bedelinin, ödemesini Bringo’ya yapar. Yatırılan ücret Bringo havuz hesabında tutulur.
 4. Alıcı ödeme yaptıktan sonra, yolcu ilgili ürünün satın alım işlemini gerçekleştirir.
 5. Yolcu, ürünü belirtilen teslim tarihi süresince, alıcı ile anlaştığı teslimat adresinde buluşarak, ürünü kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun bir şekilde teslim eder.
 6. Yolcu ürününün alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından teslim edilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise, ürünün bedeli Bringo havuz hesabından alıcıya iade edilir.
 7. Alıcı tarafından teslim alınan ürün, kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, alıcı ürüne ilişkin bedellerin, yolcunun banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir. Ücret, yolcunun banka hesabına, 3 ile 7 iş günü içerisinde transfer edilir.
 8. Alıcı, ürünün kendisine teslimatını müteakiben 3 (üç) iş günü içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, ürün ve/veya hizmet bedeli yolcunun hesabına transfer edilir. Bu sebeple alıcının, ürün ve/veya hizmete ilişkin şikâyetini 3 (üç) iş günü içinde [email protected] adresine e-mail göndererek veya destek bölümünden iletişime geçerek belirtmesi gerekmektedir.
 9. Alıcı, 3 (üç) iş günü içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaz ise ödediği miktar yolcunun hesabına transfer edilir. Bu durum cayma hakkının kullanılmasına engeldir.
 10. Bringo, alıcı ve yolcu arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

3.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olan Bringo’nun Yolcu ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir.
İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Escrow Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Yolcu, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Bringo’yu temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Yolcu’nun temsilcisi sıfatıyla Bringo’ya yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Yolcu tarafından iptal edilmesi halinde Bringo, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Yolcu’nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 5 – Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Bringo hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:
1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,
2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,
3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,
4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Bringo hizmetlerinin kullanılması,
5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,
6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,
7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,
8. Bringo’nun yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,
9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,
10. Bringo’ya veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,
11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Bringo altyapısına, sistemine zarar verilmesi,
12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,
13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,
14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.
15. Bringo markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/dükkan ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dahil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı /dükkan isimlerinin belirlenmesi.
Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve imzalama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.
İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Bringo’nun site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.
16. Site üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve site’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

Madde 6 – Yolcuların Uyması Gerekenler

Yolcu sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

 1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.
 2. Yolcu olarak;
  1. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak alıcılara sunduğunuzu, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
  2. ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,
  3. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.
 3. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Bringo tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.
 4. Yolcu olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Bringo’ya karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
 5. Yolcular, alıcı tarafından ödemesi yapılmış bir ürünü teslim etmekle sorumludurlar.
 6. Yolcular, alıcıların memnuniyetini sağlamakla yükümlüdür. Teslim ettiği ürünler ile ilgili şikayet gelen yolcunun üyeliği, Bringo tarafından yapılacaklar değerlendirmeler sonucunda kısıtlanabilir ve iptal edilebilir.
 7. Yukarıda belirtilen hususlardan bir veya birkaç tanesinin gerçekleşmesi sonucunda, Bringo yolcunun üyeliğini iptal edebilir.

Madde 7 – Ücretler

Bringo, aşağıda belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Yolcu’dan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya 3.kişilere veya kamu kurumuna yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Yolcu’nun diğer ürün veya hizmet sunumundan elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır. Yolcu, Bringo’nun bu maddede belirtilen tutma, hapis ve mahsup hakkını peşinen kabul etmektedir.
a. Bankaların charge back (ters ibraz) işlemleri sonucu yapılan ödemeler,
b. Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Bringo’nun Yolcu nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,
c. Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Bringo’nun maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
d. Yolcu nedeniyle, Bringo’nun Kamu Kurumları ve Kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler.

Madde 8 – Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Bringo tarafından oluşturulan tüm içerik ile Bringo markası ve logosu Bringo’ya aittir. Kullanıcılar, Bringo’nun fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 9 – Bringo Hakları

 1. Kullanıcı olarak, sunulan ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Bringo’ya yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Bringo’nun sorumlu olmadığını ve Bringo’nun kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.
 2. Bringo, Site’de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. Bringo, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Bringo’nun söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle yolcuya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından sunumu yasaklanan ürünleri sunduğu ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen yolcunun üyeliği, Bringo tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

Madde 10 – Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. Bringo’nun işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
Bringo, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Bringo’nun uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 11 – Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Bringo, Bringo çalışanları ve yöneticileri ile Bringo kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Bringo’nun ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer’ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.
Bringo dilerse, bu bedelleri Bringo güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.
Bringo’nun işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Bringo ‘nun kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.
Madde 12 – Yasaklı Ürünler ve/veya Hizmetler

Alıcıların istedikleri ürün ve/veya hizmetlerin taşınması yolcuların sorumluluğundadır. Yolcular, gerçekleştirdikleri hizmetin yasaklı ürün ve/veya hizmet içermediğini kabul etmiş olurlar. Yasaklı ürün ve/veya hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Sahte ürünler
 • Yasa dışı ilaçlar ve ilaç araç gereçleri
 • Her türden yasa dışı hizmet ve ürün
 • Tehlikeli malzemeler
 • Havai fişek, tahrip edici ekipmanlar ve patlayıcılar
 • Kan, Vücut Sıvıları ve Vücut Kısımları
 • Kusurlu veya düşük kalitedeki ürünler
 • Kontrole tabi kimyasal maddeler
 • Alkollü içkiler
 • Canlı hayvan
 • Çalınmış ürünler
 • Uyuşturucu madde ve kullanımını sağlayan araçlar
 • Faturası olmayan ürünler
 • Bataryalar
 • Silahlar ve ilgili ürünler (örneğin ateşli silahlar, ateşli silah parçaları ve şarjörler, mühimmat, havalı tüfekler, göz yaşartıcı gaz, şok tabancası, sustalı bıçaklar ve dövüş sanatı silahları)

Kullanıcılar, sunulan hizmetlerin gerçekleştiği ülkenin kurallarına uymak zorundadırlar.

Madde 13 – Genel

 1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.
 2. Bringo’nun kendi grup şirketlerine yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.
 3. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir.
 4. Kullanıcılar, siteye üye olurken Bringo tarafından telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, e-posta, SMS vb. vasıtalarla yapılacak duyuru ve kampanyalar ile Bringo hakkında yapılacak anketler ile ilgili iletişim çalışmalarından haberdar olup olmamaya ilişkin tercihlerini belirlerler. Kullanıcılar, söz konusu iletişim tercihlerinin Bringo’nun mobil aplikasyonları için ve mobil sitesi içinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar üye kayıtları tamamlandıktan sonra Bildirimler bölümü aracılığıyla her zaman ve ücretsiz olarak kendilerine gönderilecek elektronik ticari iletileri durdurabilir veya ticari ileti kanallarını değiştirebilirler.
 5. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi kabul etmekle, Bringo’nun, kullanıcılara ilişkin bilgileri, kişisel veriler de dahil olmak üzere ve fakat bununla sınırlı kalmaksızın, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabileceğini ve 3.kişilere aktarabileceğini kabul ederler.
 6. Bringo işbu sözleşmeyi, e-mail veya Mesajlar bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.bringoapp.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.
 7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler Bringo sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.
 8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
 9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.
 10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 11. Bringo’nun haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
 12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.
 13. Alıcı ve Yolcu, Bringo’nun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve ve Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve bu nedenle Yolcu ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 14. Bringo reklamlarının, tekliflerinin ve ticari iletilerinin ilgi alanlarınız ve/veya siteyi kullanımınız ile ilişkili olmasını sağlamak amacıyla ticari ve teknik olarak mümkün olan en iyi gayreti gösterecektir.